Hydrogen

Brint er ikke alene det mest udbredte grundstof i universet.
Alle levende organismer her på jorden er skabt af organiske forbindelser, som er kemiske forbindelser fremstillet af kulstof og brint.
Brint er det letteste af alle atomer. Det består af en enkelt proton og en enlig elektron. Brint udgør mere end 90% af atomerne i Universet, men kun en mindre del af jordens atomer.